Vplyv elektrosmogu na naše zdravie

Aktuálne čoraz častejšie počúvame o elektrosmogu a jeho negatívnom vplyve. Čo to vlastne znamená pre naše zdravie a ako sa môžeme chrániť pred škodlivým žiarením? Najprv sa pozrime, čo tento pojem znamená! 

Čo je elektrosmog? 

Elektrosmog je prakticky vo svete všadeprítomné a merateľné elektromagnetické žiarenie, ktoré vyžarujú predovšetkým naše elektrické zariadenia. Toto žiarenie môže pochádzať z prírodných zdrojov, ako sú slnko, búrky alebo blesky.  

Odkiaľ môže pochádzať elektromagnetické žiarenie? 

Všetky naše elektrické zariadenia vyžarujú elektromagnetické žiarenie. Používanie technológií je dnes súčasťou nášho každodenného života a väčšina z nás si nevie predstaviť život bez mobilných telefónov a notebookov. Pre mnohých z nás sú aj pracovným nástrojom. V našich domácnostiach používame mikrovlnné rúry, elektrické zubné kefky, sušiče vlasov a ďalšie rôzne zariadenia, ktoré vyžarujú značné množstvo elektromagnetického žiarenia. Žiarenie z našich vysokofrekvenčných sietí, ako sú napríklad rádiofrekvenčné vysielače, je čoraz intenzívnejšie a môže byť vážnou záťažou na naše zdravie.  

Ako ovplyvňuje elektrosmog naše zdravie? 

Pre ľudí je elektromagnetické žiarenie neviditeľné a nemožno ho priamo cítiť, ale je dôležité si uvedomiť, že je všadeprítomné v našom bezprostrednom okolí.  

Náš organizmus je mimoriadne citlivý na zmeny elektromagnetického poľa (to môžu spôsobiť zmeny počasia aj frontálne vplyvy). V podstate toto spôsobuje aj elektrosmog, ale dnes sme vystavení takej úrovni žiarenia, ktorá je až 350-krát vyššia ako zdravá úroveň, najmä v prípade obyvateľov miest. Toto obrovské množstvo žiarenia môže spôsobiť viaceré zdravotné riziká. V prvom rade môže ovplyvniť náš spánok, jeho kvalitu, ale môže spôsobiť aj závraty, bolesti hlavy a nevoľnosť. Dôležité je tiež vedieť, že môže mať vplyv na vznik mnohých ochorení. Takými sú napríklad problémy so štítnou žľazou, nádorové ochorenia, trombóza, Alzheimerova choroba, rôzne zápaly a mnohé ďalšie zdravotné problémy. Je tiež dôležité zdôrazniť, že elektrosmog môže negatívne ovplyvniť plodnosť, dokonca aj spôsobiť neplodnosť.  

Ako sa môžeme ochrániť? 

Existuje mnoho vecí, ktoré môžeme urobiť na proti žiareniu vyžarovaného elektrickými zariadeniami okolo nás. V záujme kľudného spánku je dôležité vyhýbať sa spánku v blízkosti elektrických zariadení a užitočné môže byť aj časté vetranie. Pri telefonovaní sa odporúča prepnúť hovor reproduktor alebo použiť káblové slúchatka. Je veľmi dôležité odpojiť tie zariadenia, ktoré práve nepoužívame. Je dôležité dodržiavať tieto odporúčania, ale osobitnú pozornosť treba venovať ochrane pred škodlivým žiarením.  

Ochrana proti žiareniu - SHS Solution 

S pomocou dlhoročného výskumu, technologickej analýzy a odborných konzultantov z rôznych oblastí sme vytvorili ochrannú jednotku, ktorá filtruje a redukuje elektromagnetické žiarenie. Tento ochranný systém využíva techniky a materiály, ktoré sa už používajú v Európskej Únií a ktoré sme ďalej rozvinuli a vytvorili z nich jednotný systém. Táto ochranná jednotka redukuje intenzitu elektromagnetického žiarenia, nízkofrekvenčného a vysokofrekvenčného žiarenia, radónového žiarenia a negatívneho zemského žiarenia, čím poskytuje účinnú ochranu pred vznikom chorôb spôsobených ožiarením. 

V súhrne teda môžeme povedať, že neustála prítomnosť elektrosmogu má negatívny vplyv na správne fungovanie nášho tela, ovplyvňuje náš biorytmus, funkciu mozgu, hormonálny systém a z dlhodobého hľadiska môže poškodiť celý náš organizmus. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby sme venovali pozornosť ochrane životného prostredia a zabezpečili aby úroveň škodlivého žiarenia bola čo najnižšia.  

Novinky, zaujímavosti a informácie

blog-img
20.2.2024
Vplyv elektrosmogu na naše zdravie

Aktuálne čoraz častejšie počúvame o elektrosmogu a jeho negatívnom vplyve. Čo to vlastne znamená pre naše zdravie a ako sa môžeme chrániť pred škodlivým žiarením? Najprv sa pozrime, čo tento pojem znamená! 

Čo je elektrosmog? 

Elektrosmog je prakticky v

blog-img
7.2.2024
Elektrosmog a nespavosť. Vráťte sa k sladkým snom pomocou SHS Solution!

V posledných rokoch viaceré štúdie preukázali súvislosť medzi elektrosmogom a nespavosťou. Hoci rozvoj moderných technológií priniesol do nášho života mnoho výhod, elektrosmog je jedným z javov, ktoré môžu byť škodlivé pre naše zdravie. Elektrosmog je súhrn elektromagnetického žiarenia v našom prostredí, ktoré vyžarujú rôzne elektrické zariadenia, ako sú smartfóny, počítače a bezdrôtové siete.

blog-img
24.9.2023
Freiburská výzva

Dňa 20. októbra 2002 prevažne lekári pracujúci v oblasti environmentálneho zdravia zverejnili Freiburskú výzvu (FREIBURGER APPELL), z pôvodného textu si môžete prečítať krátky citát nižšie: „My, lekári rôznych špecializácií, najmä v oblasti environmentálneho zdravia, z mimoriadneho záujmu o zdravie našich blízkych sa obraci

blog-img
11.3.2024
Čo je elektrosmog?

Prítomnosť elektrosmogu väčšina ľudí nevníma, kým nenastanú ďalšie účinky, ktoré pôsobia na naše telo, ktoré sa neustále bráni proti elektromagnetickej interferencii. To nám umožňuje zostať v rovnováhe.

Keď sú však tieto účinky príliš silné, naše telo produkuje príznaky, týmto spôsobom elektrosmog prerušuje normálnu bunkovú komunikáciu.

Elektrosmog sa vzťahuje na všetky elektromagne