Čo znamená meranie žiarenia?

Cieľom hodnotenia elektromagnetického rizika, merania žiarenia sú zdraviu škodlivé silové polia a elektromagnetické žiarenia, známe spoločne ako smog, ktoré sa môžu vytvoriť v interiéri bytov, inštitúcií a kancelárií. Pre filtrovanie týchto silových polí je potrebný prístrojový monitoring priestorov budov, hodnotenie rizika.

Prístrojový monitoring poskytne prehľad o fyzických, chemických a biologických nebezpečenstvách, ktoré sú prítomné v priestoroch, ktoré nás obklopujú, čiže na pracoviskách, v nehnuteľnostiach, v životnom priestore, kde trávime a žijeme náš každodenný život.

Každý výsledok skúšok je dokumentovaný v protokole, teda potenciálne problémy sú identifikované a vytvárajú základ pre účinnú ochrannú stratégiu.

Pomocou auditovaného laboratórneho partnera a certifikovaného prístrojového parku, po predbežných meraniach zaznamenaných v zápisnici a po inštalovaní, o výsledkoch kontrolného merania vystavíme objednávateľovi certifikát.

project img

Prístrojový park

project img

Nízkofrekvenčné elektrické alebo magnetické pole (1Hz-400KHz)

project img

Vysokofrekvenčné elektromagnetické polia (100KHz-6GHz)

project img

Meranie dávky rádioaktívneho radónu

project img

Napätie vzdušného priestoru v porovnaní so zemným potenciálom

Podľa akých štandardov pracujeme?

Hlavným účelom stanovenia limitných hodnôt je na jednej strane ochrana obyvateľstva a životného prostredia pred nebezpečnými alebo škodlivými vplyvmi a na druhej strane dodržiavanie zásad predbežnej opatrnosti.

Okrem toho limitné hodnoty primárne neodrážajú hranicu medzi nevýznamnými a rizikovými faktormi, ale predstavujú politické a hospodárske kompromisy medzi predpokladanými zdravotnými rizikami a hospodárskymi aspektmi.

Vytvorenie noriem a limitov komplikuje skutočnosť, že na civilizačnej a technologickej úrovni našej doby sa elektromagnetické žiarenia nedajú vylúčiť. Pred inštaláciou systému ochrany pred žiarením sa použije Nariadenie vlády č. 209/2016 Z. z. a SBM 2008 Metóda merania biológie budov, a zadokumentuje sa v protokole.

Nariadenie vlády č. 209/2016 Z. z.
project img

Novinky, zaujímavosti a informácie

blog-img
20.2.2024
Vplyv elektrosmogu na naše zdravie

Aktuálne čoraz častejšie počúvame o elektrosmogu a jeho negatívnom vplyve. Čo to vlastne znamená pre naše zdravie a ako sa môžeme chrániť pred škodlivým žiarením? Najprv sa pozrime, čo tento pojem znamená! 

Čo je elektrosmog? 

Elektrosmog je prakticky v

blog-img
7.2.2024
Elektrosmog a nespavosť. Vráťte sa k sladkým snom pomocou SHS Solution!

V posledných rokoch viaceré štúdie preukázali súvislosť medzi elektrosmogom a nespavosťou. Hoci rozvoj moderných technológií priniesol do nášho života mnoho výhod, elektrosmog je jedným z javov, ktoré môžu byť škodlivé pre naše zdravie. Elektrosmog je súhrn elektromagnetického žiarenia v našom prostredí, ktoré vyžarujú rôzne elektrické zariadenia, ako sú smartfóny, počítače a bezdrôtové siete.

blog-img
24.9.2023
Freiburská výzva

Dňa 20. októbra 2002 prevažne lekári pracujúci v oblasti environmentálneho zdravia zverejnili Freiburskú výzvu (FREIBURGER APPELL), z pôvodného textu si môžete prečítať krátky citát nižšie: „My, lekári rôznych špecializácií, najmä v oblasti environmentálneho zdravia, z mimoriadneho záujmu o zdravie našich blízkych sa obraci

blog-img
11.3.2024
Čo je elektrosmog?

Prítomnosť elektrosmogu väčšina ľudí nevníma, kým nenastanú ďalšie účinky, ktoré pôsobia na naše telo, ktoré sa neustále bráni proti elektromagnetickej interferencii. To nám umožňuje zostať v rovnováhe.

Keď sú však tieto účinky príliš silné, naše telo produkuje príznaky, týmto spôsobom elektrosmog prerušuje normálnu bunkovú komunikáciu.

Elektrosmog sa vzťahuje na všetky elektromagne